Dues visions complementàries de Fabra i Alcover

 


L'IEC ha publicat el text de les conferències que els professors del departament M. Pilar Perea i Josep Murgades van pronunciar en el marc dels actes inaugurals del centenari de la Secció Filològica. Es tracta de "Variació vs. unificació: coincidentia oppositorum" de la prof. Perea, i de "Alcover i Fabra: les afinitats discrepants" del prof. Murgades. En paraules d'aquest últim, en el cas dels dos lingüistes, "allò que d'antuvi, en el seu moment coetani, podia haver-se mostrat com un desplegament d'actuacions contradictòries i fins i tot antitètiques, passats els anys pot acabar adquirint la dimensió pròpia de dinàmiques certament diferenciades entre si, però a la llarga indefectiblement confluents, sinergètiques."