Beca de col·laboració amb el nostre departament

Convocatòria 2018-2019 del Ministeri d'Educació i Formació Professional destinada a facilitar que els alumnes de l'últim curs de grau i primer curs de màsters oficials col·laborin en els departaments universitaris i s'iniciïn en les tasques d'investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant. La quantia de l'ajut és de 2.000 euros. Els beneficiaris han de col.laborar 3 hores diàries durant 8 mesos a comptar des de la data d'incorporació al departament. Termini de presentació de sol.licituds fins al 18 de setembre del 2018. Díptic informatiu. Sol·lcitud.