Esteu aquí

Benvinguts al nou Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

La Universitat de Barcelona es troba enmig d’una reestructuració de departaments i de facultats. En aquesta nova estructura, han quedat fusionats de mutu acord l’antic Departament de Filologia Catalana (excepte la Secció de Formació de Professorat, que ha quedat integrada en un Departament de Didàctica de la Facultat d’Educació) i l’antic Departament de Lingüística General (excepte la Secció d’Eslaves, que ha passat a formar part del Departament d’Estudis Anglesos i Llengües i Literatures Modernes), amb el nom de Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. Com fins ara, continuem tenint al nostre càrrec el Grau de Filologia Catalana i  el Grau de Lingüística. Des de divendres 21 d’abril actua ja la nova Direcció del Departament, formada per: Directora: Maria-Rosa Lloret. Secretària acadèmica: M. Antònia Martí. Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana: Neus Nogué. Coordinadora de la Secció de Literatura Catalana: Glòria Casals. Coordinadora de la Secció de Lingüística General: Mariona Taulé.

Tan aviat com puguem, iniciarem també el procés de modificació de les pàgines web dels antics departaments amb l’objectiu que quedin agrupades sota un node comú, tot mantenint les característiques  pròpies de l’àrea de filologia catalana i de lingüística general com fins ara.