Esteu aquí

Filologia Catalana de la UB: grau acreditat amb excel·lència

El nostre Grau de Filologia Catalana ha aconseguit l’acreditació AMB EXCEL·LÈNCIA de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Es tracta d'un reconeixement a la feina ben feta durant anys del qual ens congratulem. Al mateix temps, és un estímul per continuar millorant!