"Multimodal Stance Detection in Tweets on Catalan #1Oct Referendum", Ibereval 2018, en el congrès SEPLN 2018

Enllaç a la presentació de la tasca al taller Ibereval 2018 del congrés de la SEPLN.

Tasca dedicada a la detecció de la posició multimodal en piulades sobre el català. organitzada per Mariona Taulé i M. Antònia Martí (Universitat de Barcelona), Francisco Rangel (Autoritas Consulting i Universitat Politècnica de València) i  Paolo Rosso (Universitat Politècnica de València). Està relacionada amb l'anàlisi de sentiment: els sistemes detecten la polaritat positiva, negativa o neutral del text, és a dir, si un missatge de text és favorable o desfavorable a un tema de discussió, generalment controvertit, i que es pot esmentar explícitament en el missatge de text o no.

Dimensions del corpus: 11398 piulades, 5853 en català i 5545 en castellà.

Procediment d'anotació:

  • 1a etapa: anotació automàtica (0,32% del total de piulades anotades)
  • 2a etapa: anotació manual de la resta del corpus
  • Prova d'acord entre anotadors (IAT) 3) amb 1.300 piulades en cada llengua