Premis del Consell Social de la UB als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la Universitat de Barcelona

El Consell Social de la Universitat de Barcelona convoca la XIV edició dels Premis al millor article derivat d’una tesi doctoral llegida a la UB entre els anys 2013 i 2017, en les modalitats de Premi José Manuel Blecua, en l’àmbit d’Humanitats i Ciències Socials, i Premi Ramon Margalef, en l’àmbit de Ciències Experimentals i de la Salut, ambdós dotats amb 5.000 €.
 
Trobareu la informació detallada dels premis en el document adjunt i a l’enllaç www.ub.edu/cs/premis.

Els objectius dels premis són:

  • Impulsar la imatge dels estudis de doctorat de la Universitat de Barcelona.
  • Destacar el doble vessant de Recerca i Desenvolupament de qualitat originada als programes de doctorat de la Universitat de Barcelona.
  • Donar a conèixer la R+D de qualitat generada.
  • Mantenir un contacte més fluid amb els doctors de la Universitat de Barcelona, que permeti estrènyer les relacions de recerca i de transferència de coneixements en benefici mutu.