Resolució del Consell General de la Xarxa Vives sobre el màster de secundària

En relació amb les informacions aparegudes darrerament als mitjans de comunicació sobre els problemes de graduats en filologia catalana per accedir al màster de secundària, volem recordar que el 12 de febrer de 2016, la Xarxa Vives d'Universitats ja va aprovar una declaració recomanant als organismes de la Generalitat responsables tant del màster de secundària com de les llistes d'interinatge que prioritzin l'accés a tots dos àmbits educatius d'acord amb els següents criteris: "Primer nivell: grau/llicenciatura en Filologia Catalana (UA,UB), Llengua i Literatura Catalanes (UAB, UdG, UOC, URV) Estudis Catalans i Occitans (UdL). Segon nivell: graus /llicenciatures que combinen Filologia Catalana amb altres titulacions (amb altres filologies, amb lingüística, amb estudis literaris o amb traducció i interpretació), amb un mínim de 80 crèdits específics dels continguts de llengua i literatura catalanes. Tercer nivell: altres graus/llicenciatures d’humanitats (Comunicació/Periodisme/Teatre/Humanitats/altres Filologies, etc.) si s’ha cursat addicionalment un màster amb continguts de llengua i literatura catalanes (com es demanava en convocatòries anteriors a la de 2013-14)." El problema quedaria resolt si s'apliquessin aquests criteris. Text complet de la declaració.