Eloi Bellés

Becari de 3r cicle
Becari de 3r cicle
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12, Secció de lingüística catalana.

Eloi Bellés va estudiar el grau en Filologia Catalana (UB, 2016, premi extraordinari de grau 2017) i el màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UB – UAB, 2017). També ha cursat el Postgrau de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (UB, 2018).

Actualment, és investigador predoctoral al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona gràcies a una Beca FPU del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, on redacta la tesi doctoral Ideologies lingüístiques en gramàtiques i diccionaris catalans del segle XIX, dirigida per Maria-Pilar Perea.

S’interessa, especialment, per aspectes relacionats amb la història (social) de la llengua, les ideologies lingüístiques, la història de la lingüística, la historiografia lingüística i la dialectologia.

Anteriorment, havia estat col·laborador del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i del projecte d’edició digital de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica.

CV complet

Grups de Recerca