Esteu aquí

Eloi Bellés

Becari de 3r cicle
Becari de 3r cicle
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12, Secció de lingüística catalana.

Eloi Bellés va estudiar el grau en Filologia Catalana (UB, 2016, premi extraordinari de grau 2017) i el màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UB – UAB, 2017). També ha cursat el Postgrau de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes (UB, 2018).

Actualment és investigador predoctoral al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona gràcies a una Beca FI de la Generalitat de Catalunya, on redacta la tesi doctoral Ideologies lingüístiques en gramàtiques i diccionaris catalans del segle XIX, dirigida per Maria-Pilar Perea.

S’interessa, especialment, per aspectes relacionats amb la història de la llengua, les ideologies lingüístiques, la lexicologia, la gramatologia, el procés de normativització i d’estandardització del català i la intersecció entre l’estàndard i els dialectes.

També ha estat col·laborador del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i del projecte d’edició digital de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica.

Actualment, amb Gemma Ferrer, prepara una edició de l’obra lexicogràfica de Josep Hospitaler finançada per l’Institut Menorquí d’Estudis.

CV complet

Grups de Recerca