Josefina Carrera-Sabaté

Professora Titular d'Universitat
93 403 56 20
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.17
Hores de Visita: 

Q1 Dl 15-16 h

Q2 Dm 12.30-14.30 h

Carrera-Sabaté, Josefina (2002): Escola catalana i variació fonètica. Una evolució del vocalisme àton a Alguaire i a Lleida. Lleida: Pagès Editors.

Sola, Joan; Carrera-Sabaté, Josefina; Pons Moll, Clàudia (2009) Els sons del català (http://www.sonsdelcatala.ub.edu)

Carrera-Sabaté, Josefina (2014): «Does meta-linguistic awareness play any role at the beginning of an ongoing sound change? The case of some vowel-ended verbs in Catalan» Sociolinguistic Studies, vol. 8, 2, pàg. 65-86.

Carrera-Sabaté, Josefina (2015) Guies de pronunciació del català (http://www.guiesdepronunciacio.ub.edu)

Carrera-Sabaté, Josefina (2015): «North-Western Catalan Vowels Read Aloud by multilingual Adolescent Speakers». A: Safont Jordà, Maria Pilar; Portolés Falomir, Laura (ed.), Learning and Using Multiple Languages. Current findings from Research on Multilinguism. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, pàg. 259-293.

Publicacions

Tesis Doctorals

Grups de Recerca

Projectes de Recerca