Maria Pilar Perea Sabater

Cap d'Estudis de Filologia
Catedràtica d'Universitat
93 403 56 14
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.20
Hores de Visita: 

Q1 DL 11.30-12.30 h

L'atenció es farà a Coordinació d'Estudis de la Facultat

Coordinació al Deganat de Filologia:

Q1 i Q2 Dm 17-18 h

             Dc 13-14 h

Telèfon Coordinació Estudis: 93 403 55 94

              

 

 

Publicacions

Grups de Recerca