Esteu aquí

Montserrat Sendra i Rovira

Professora Associada d'Universitat
93 403 56 16
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.14
Hores de Visita: 

Q1: Dl 9.30-10.30 h i hores convingudes

Q2: Dm 9.30-10.30 i hores convingudes

Montserrat Sendra és llicenciada en Filologia Catalana (UB, 2011), màster en Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (UAB-UB, 2012) i màster en Formació del Professorat (URV, 2017). Actualment és professora associada i tècnica de recerca del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, on també finalitza els estudis de doctorat.

Durant la seva formació acadèmica ha obtingut diverses beques en concurrència competitiva: de segon cicle (UB, 2010; Ministeri d'Educació, 2011), de doctorat (APIF, 2012) i ajudes per dur a terme estades predoctorals a l'estranger (Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, 2015; Fundació Pedro Pons, 2016). Gràcies a aquests dos últims ajuts, ha estat investigadora visitant al Centre for Research on Language Contact (Glendon College, Toronto; febrer-abril 2015) i al departament d'Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and Languages (Graduate Center, CUNY, Nova York; febrer-juny 2016).

Com a investigadora, ha participat en els projectes "Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat immigrant" (RecerCaixa, 2014), el Grup d'Estudi de la Variació (2014SGR918), "Diversitat sociocultural i adquisició de l'autoconfiança lingüística en català i castellà" (RecerCaixa, 2012) i "Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria) (RESOL3)" (FFI2012-39285-C02-01), del qual també s'ha encarregat de la gestió.

En l'àmbit de la gestió universitària, ha estat representant del col·lectiu dels investigadors en formació a la Comissió Permanent del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (2013-2016) i en el Consell del mateix departament (2013-actualitat).

Pel que fa a la docència universitària, ha impartit l'assignatura "Llengua Catalana 1" (assignatura de grau, 6 crèdits ETCS) a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (cursos 2013-2014 i 2015-2016), centrada en l'ensenyament del català com a llengua estrangera.

Ha estat premiada amb un ajut universitari de Caixa Manresa (2007-2008) i amb el XXI Premi Carme Serrallonga (2014).

Més informació i CV complet: https://sites.google.com/site/montserratsendrairovira/.

 

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca