Professor Joaquim Molas: memòria, escriptura, història.

Autor: 
Diversos
Any: 
2 003
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
1245
Editorial: 
Universitat de Barcelona
ISBN: 
ISSN: 2013-9500 (edició electrònica); 0211-8572 (edició impresa).

Amb motiu de la jubilació acadèmica del Dr. Joaquim Molas, el Departament de Filologia Catalana de Universitat de Barcelona, d' acord amb les millors tradicions universitàries en una tal mena d'avinenteses, va decidir homenatjar el professor que, format d'antuvi a la casa i docent després a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat en acabat durant vint anys catedràtic de literatura catalana a la UB. Per això és que, sempre comptant amb la valuosa col.laboració del Servei de Publicacions de la UB, ha estat possible tirar endavant l'edició d'una miscel.lànea amb voluntat commemorativa i de contingut científic en la qual,sota el títol genèric de "Memòria, Escriptura, Història", més de setanta especialistes de tots els àmbits de la catalanística fan aportacions sobre els més diversos temes concernents a la literatura catalana de totes les èpoques, amb una especial incidència sobre la contemporània, objecte preferent d'estudi del professor Molas. Una bibliografia pràcticament exhaustiva d'aquest, pacientment aplegada per Maria Capdevila, converteix els dos volums de què consta l'obra en una aportació de primeríssima magnitud per al millor coneixement de la literatura catalana des d'una òptica actual, rigorosa i variada.