Convocatòria de beques d'assistents docents per a estudiants de màsters oficials

L'AGAUR ha fet pública la convocatòria de beques per activitats acadèmiques de suport al professorat, com ara suport a grups de pràctiques i seminaris, seguiment de treballs acadèmics, atenció als estudiants de forma presencial o virtual, suport en l’elaboració de materials docents, etc. Al Departament de Filologia Catalana de la UB n'hi corresponen 4 de la modalitat A, adreçades a estudiants actualment matriculats en els màsters oficials del departament. Les beques tenen una durada de tres mesos, una dedicació de 32 h mensuals i una remuneració de 400 euros mensuals. El termini de presentació és del 14 al 22 de febrer. Informació detallada, documents annexos, i aplicatiu per a la presentació de sol·licituds.