Convocatòria de dues beques de col·laboració amb el Departament

Amb la finalitat de col·laborar en la introducció i transcripció de les dades dels quaderns de camp del Atlas lingüístico de la Península Ibérica corresponents als territoris de parla catalana, el Departament de Filologia Catalana convoca dues beques de col·laboració per un període de vuit mesos (de l'1 de juny de 2012 al 28 de febrer de 2013; agost inhàbil), amb una dedicació de quinze hores setmanals en horari a concretar. Aquestes beques estan vinculades al projecte de recerca que dirigeix la prof. M. Pilar Perea. Més informació. Bases de la convocatòria.