Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català