Esteu aquí

La Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana rebutja la política lingüística del Govern de les Illes Balears

Postura dels Departaments de Filologia Catalana de les Universitats de Catalunya, les Illes i el País Valencià davant de l’esborrany d’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.