La Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana rebutja la política lingüística del Govern de les Illes Balears

Postura dels Departaments de Filologia Catalana de les Universitats de Catalunya, les Illes i el País Valencià davant de l’esborrany d’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.