Plaça de professor titular a la Universitat de Liverpool

La Universitat de Liverpool (Regne Unit), convoca diverses places docents entre les quals n’hi ha una de professor titular d’Estudis Ibèrics i Llatinoamericans en què es valora particularment l’especialització en estudis catalans. Podeu consultar l’enllaç de la Universitat de Liverpool on consta tota la informació relativa a la convocatòria.