Revista electrònica "Llengua, Societat i Comunicació"

S’ha publicat el desè número de la revista electrònica Llengua, Societat i Comunicació (LSC), del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB. L’esperit de Llengua, Societat i Comunicació és posar a l'abast de la societat el treball realitzat en el món universitari per tal que hi pugui revertir d'una manera pràctica. D'acord amb aquest objectiu, s’han anat publicant monogràfics en què es presenta la llengua des d’òptiques diferents; el número actual, titulat “Medicina i llenguatge: les paraules de la salut”, mostra una visió polièdrica del lèxic en les ciències de la salut. Podeu consultar tots els articles a http://revistes.ub.edu/index.php/LSC.