The Last Song of the Troubadours

L'European Research Council ha seleccionat el projecte de recerca "The Last Song of the Troubadours", dirigit per la Dra. Anna Alberni, investigadora ICREA del Departament de Filologia Catalana de la UB i l'IRCVM, per a celebrar el Dia de la música 2012. El projecte, desenvolupat per un equip internacional d'investigadors, s’articula en tres eixos de recerca: 1. Edició i estudi d’un corpus de lírica occitanocatalana procedent del cançoner Vega-Aguiló i d’altres testimonis més antics fins ara poc estudiats; 2. Edició i estudi de dues obres cabdals de la preceptística poètica dels segles XIII-XIV; 3. Edició i estudi del Roman de Cardenois, novel·la cavalleresca del final del segle XIV escrita en francès per un autor anònim que coneixia bé Catalunya i la poesia de Guillaume de Machaut.

Aquests tres eixos conflueixen en l’espai d’una pàgina web, encara no oberta al públic, concebuda com una proposta digital de text crític que es presenta acompanyada de les imatges dels manuscrits utilitzats com a fonts i de la informació filològica necessària per justificar-ne la lliçó i alhora ampliar-ne l’horitzó d’estudi.