Manual de transcripció del discurs oral. Materials de treball

Autor: 
Bladas, Òscar
Any: 
2 009
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
210
Col·lecció: 
Editorial: 
Universitat de Barcelona, Secció de Lingüística Catalana, Departament de Filologia Catalana
ISBN: 
978-84-477-1057-7

Aquest manual recull les bases teòriques i metodològiques de la transcripció de dades orals (qüestions sobre l’enregistrament, els tipus de transcripcions possibles, els programes informàtics disponibles, etc.) i descriu els criteris de transcripció discursiva utilitzats en el Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB). El llibre es complementa, a més, amb trenta exercicis per aprendre a transcriure seguint els criteris del CCCUB.

El llibre va ser editat l’any 2009 per Òscar Bladas a partir dels materials elaborats conjuntament amb Lluís Payrató, Núria Alturo, Josep Besa, Neus Nogué i Marta Payà. El Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD) l'ha posat a disposició pública l'any 2017. Podeu accedir al manual i als exercicis en aquest enllaç: http://hdl.handle.net/2445/106301.