Publicacions

Autor: 
Jordi Castellanos i Jordi Marrugat
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
Autor: 
Núria Alturo
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Marina Massaguer Comes, Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Autor: 
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez Torres (coord.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Graó
Autor: 
F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Joan Santanach (intr.); John Dagenais (trad.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona - Woodbridge
Editorial: 
Barcino - Tamesis
Autor: 
Martin Kuhlwilm, Cedric Boeckx
Any: 
2 019
Lloc: 
Scientific Reports 9, Article number: 8463
Autor: 
Cedric Boeckx
Any: 
2 019
Editorial: 
Cambridge University Press
Autor: 
Emili Boix-Fuster, Albert Bastardas-Boada, Rosa M. Torrents (coords.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Bern
Editorial: 
Peter Lang International Academic Publishers
Autor: 
Anna Fernàndez-Clot (ed.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull