Esteu aquí

Publicacions

Autor: 
Joan Santanach
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Pàgines: 
170
ISBN: 
978-84-475-4191-1

La qualitat literària de l’obra de Ramon Llull, d’una originalitat excepcional, és indiscutible. Ja al segle XIII la producció de l’escriptor mallorquí va circular per camins propis, al marge del corrent cultural predominant, de manera que ell mateix va acabar constituint la seva pròpia tradició per la singularitat de la seva literatura i el seu pensament. De fet, apropar-se a Llull representa descobrir un continent literari d’una riquesa inusual, obra d’un autor d’una personalitat inigualable que va crear, en un català sorprenentment madur per l’època, alguns dels títols més remarcables de l’edat mitjana europea. Llegir Ramon Llull ofereix les claus per comprendre la seva aportació a la història de la literatura, que ha pervingut en poetes contemporanis tan dispars com Jacint Verdaguer i Josep Palau i Fabre, i ens permet gaudir de la lectura dels fragments més representatius de la seva obra.

Autor: 
Albert Bastardas Boada
Any: 
2 017
Lloc: 
Mufwene, S. et al. (eds.), Complexity in language: Developmental and evolutionary Perspectives. Cambridge: pp. 218-243
Editorial: 
Cambridge University Press
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Santillana Grup Promotor
Col·lecció: 
Pàgines: 
30
ISBN: 

L’editorial Grup Promotor - Santillana ha publicat en línia una selecció de novetats de la GIEC (incloent-hi també els retocs ortogràfics). Conté una introducció amb els criteris generals de la nova gramàtica normativa i una tria de les novetats. Podeu descarregar la publicació aquí

Autor: 
Gil-Vallejo, L., M. Coll-Florit, I. Castellón, J. Turmo
Any: 
2 017
Lloc: 
Corpus Linguistics and Linguistic Theory
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
ISSN: 1613-7035

Similarity, which plays a key role in fields like cognitive science, psycholinguistics and natural language processing, is a broad and multifaceted concept. In this work we analyse how two approaches that belong to different perspectives, the corpus view and the psycholinguistic view, articulate similarity between verb senses in Spanish. Specifically, we compare the similarity between verb senses based on their argument structure, which is captured through semantic roles, with their similarity defined by word associations.

Autor: 
Elvira-García, W.; Roseano, P.; Fernández Planas A. M.; Martínez Celdrán E.
Any: 
2 016
Lloc: 
Language Resources and Evaluation, 50(4), 767-792
ISBN: 
ISSN 1574-020X

This article presents Eti_ToBI, a tool that automatically labels intonational events in Spanish and Catalan utterances according to the Sp_ToBI and Cat_ToBI current conventions. The system consists in a Praat script that assigns ToBI labels to pitch movements basing the assignments on lexical data introduced by the researcher and the acoustical data that it extracts from sound files. The first part of the article explains the methodological approach that has made possible the automatisation and describes the algorithms used by the script to perform the analysis.

Autor: 
Elisabet Comelles; Victoria Arranz; Irene Castellon
Any: 
2 016
Lloc: 
Digital Scholarship in the Humanities
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 

Machine translation (MT) has become increasingly important and popular in the past decade, leading to the development of MT evaluation metrics aiming at automatically assessing MT output. Most of these metrics use reference translations to compare systems output, therefore, they should not only detect MT errors but also be able to identify correct equivalent expressions so as not to penalize them when those are not displayed in the reference translations.

Autor: 
Cedric Boeckx
Any: 
2 016
Lloc: 
Teorema, 34, 161-185
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Iria da Cunha, Eric SanJuan, Juan-Manuel Torres-Moreno, Irene Castellón, Marina Lloberes
Any: 
2 016
Lloc: 
Proceedings of the First Workshop on Modeling, Learning and Mining for Cross/Multilinguality (MultiLingMine 2016), p. 36-45
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 

At present, automatic discourse analysis is a relevant research topic in the field of NLP. However, discourse is one of the phenomena most difficult to process. Although discourse parsers have been already developed for several languages, this tool does not exist for Catalan. In order to implement this kind of parser, the first step is to develop a discourse segmenter. In this article we present the first discourse segmenter for texts in Catalan.

Autor: 
Albert Bastardas Boada
Any: 
2 016
Lloc: 
Treballs de sociolingüística catalana 26, pp. 285-308
ISBN: 
ISSN (ed. impresa): 0211-0784

En aquest article, es posen de manifest els fenòmens més de tipus micro que intervenen en l’organització lingüística de les famílies lingüísticament mixtes. La majoria de les dades provenen d’entrevistes semidirigides a progenitors que tenien fills a la xarxa municipal d’escoles bressol de Barcelona.

Autor: 
Theofanopoulou C & Boeckx C
Any: 
2 016
Lloc: 
Boeckx C & Fujita K, ed. Advances in Biolinguistics: The human language faculty and its biological basis
Editorial: 
London: Routledge.
Col·lecció: 
ISBN: 

Pàgines