Esteu aquí

Publicacions

Autor: 
Joan Santanach
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Pàgines: 
170
ISBN: 
978-84-475-4191-1

La qualitat literària de l’obra de Ramon Llull, d’una originalitat excepcional, és indiscutible. Ja al segle XIII la producció de l’escriptor mallorquí va circular per camins propis, al marge del corrent cultural predominant, de manera que ell mateix va acabar constituint la seva pròpia tradició per la singularitat de la seva literatura i el seu pensament. De fet, apropar-se a Llull representa descobrir un continent literari d’una riquesa inusual, obra d’un autor d’una personalitat inigualable que va crear, en un català sorprenentment madur per l’època, alguns dels títols més remarcables de l’edat mitjana europea. Llegir Ramon Llull ofereix les claus per comprendre la seva aportació a la història de la literatura, que ha pervingut en poetes contemporanis tan dispars com Jacint Verdaguer i Josep Palau i Fabre, i ens permet gaudir de la lectura dels fragments més representatius de la seva obra.

Autor: 
Gil-Vallejo, L., M. Coll-Florit, I. Castellón, J. Turmo
Any: 
2 017
Lloc: 
Corpus Linguistics and Linguistic Theory
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
ISSN: 1613-7035

Similarity, which plays a key role in fields like cognitive science, psycholinguistics and natural language processing, is a broad and multifaceted concept. In this work we analyse how two approaches that belong to different perspectives, the corpus view and the psycholinguistic view, articulate similarity between verb senses in Spanish. Specifically, we compare the similarity between verb senses based on their argument structure, which is captured through semantic roles, with their similarity defined by word associations.

Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Santillana Grup Promotor
Col·lecció: 
Pàgines: 
30
ISBN: 

L’editorial Grup Promotor - Santillana ha publicat en línia una selecció de novetats de la GIEC (incloent-hi també els retocs ortogràfics). Conté una introducció amb els criteris generals de la nova gramàtica normativa i una tria de les novetats. Podeu descarregar la publicació aquí

Autor: 
Carrera-Sabaté, Josefina; Pons-Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús (coord.)
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Graó
Pàgines: 
122
ISBN: 
978-84-9980-756-

El llibre aplega diferents articles que reflexionen sobre la necessitat de reforçar l’ensenyament de la llengua oral i la pronunciació del català en tots els nivells educatius i en el món professional; també es proposa compartir les experiències que diferents especialistes tenen en relació amb aquesta matèria i donar a conèixer les eines i els recursos de què disposen els educadors, els logopedes i els professionals dels mitjans de comunicació per abordar la llengua oral i la pronúncia del català.

Autor: 
Iria da Cunha, Eric SanJuan, Juan-Manuel Torres-Moreno, Irene Castellón, Marina Lloberes
Any: 
2 016
Lloc: 
Proceedings of the First Workshop on Modeling, Learning and Mining for Cross/Multilinguality (MultiLingMine 2016), p. 36-45
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 

At present, automatic discourse analysis is a relevant research topic in the field of NLP. However, discourse is one of the phenomena most difficult to process. Although discourse parsers have been already developed for several languages, this tool does not exist for Catalan. In order to implement this kind of parser, the first step is to develop a discourse segmenter. In this article we present the first discourse segmenter for texts in Catalan.

Autor: 
Albert Bastardas Boada
Any: 
2 016
Lloc: 
Treballs de sociolingüística catalana 26, pp. 285-308
ISBN: 
ISSN (ed. impresa): 0211-0784

En aquest article, es posen de manifest els fenòmens més de tipus micro que intervenen en l’organització lingüística de les famílies lingüísticament mixtes. La majoria de les dades provenen d’entrevistes semidirigides a progenitors que tenien fills a la xarxa municipal d’escoles bressol de Barcelona.

Autor: 
Theofanopoulou C & Boeckx C
Any: 
2 016
Lloc: 
Boeckx C & Fujita K, ed. Advances in Biolinguistics: The human language faculty and its biological basis
Editorial: 
London: Routledge.
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Alcoba, Santiago, Maria Antònia Martí
Any: 
2 016
Lloc: 
Dolors Poch Olivé, ed. Lingüístca Iberoamericana. El español en contacto con las otras lenguas peninsulares.
Editorial: 
Iberoamericana Vervuert, Madrid
ISBN: 
978-84-8489-986-0; 978-3-95487-533-7
Autor: 
Albert Bastardas Boada
Any: 
2 016
Lloc: 
Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.), Miscel•lània d’Homenatge a Joan Martí i Castell. Vol. II. Tarragona, pp. 19-24
Editorial: 
Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili
ISBN: 
978-84-8424-426-4
Autor: 
Roseano, Paolo; Borràs-Comes, Joan; González, Montserrat; Prieto, Pilar
Any: 
2 016
Lloc: 
Discourse Processes 53(3): 135-174
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
ISSN 0163-853X

This study investigates how epistemic stance is encoded and perceived in face-toface communication when language is regarded as comprised by speech and gesture. Two studies were conducted with this goal in mind. The first study consisted of a production task in which participants performed opinion reports.

Accés al text complet

Pàgines