Publicacions

Autor: 
Jordi Fortuny Andreu
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Editorial UOC
Autor: 
Eleonora Guzzi, M. Antònia Martí, Montserrat Nofre, Mariona Taulé
Any: 
2 019
Lloc: 
CLiC-Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona Institute for Complex Systems (UBICS), Working Paper 1, MISMIS-Language project (PGC2018-096212-B-C33)
Editorial: 
Autor: 
Lluís Payrató
Any: 
2 018
Lloc: 
Madrid
Editorial: 
Editorial Síntesis
Autor: 
Josep Solervicens (ed.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Punctum
Autor: 
Sebastià Bonet, Neus Nogué, Eulàlia Salvat (eds.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Autor: 
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona, Editorial Octaedro
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Àngels Massip-Bonet
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Francesc Tous Prieto
Any: 
2 018
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Tolchinsky, L., Aparici, M., & Rosado, E.
Any: 
2 017
Lloc: 
Textos. Didàctica de la llengua i la literatura 76, pp. 14 - 21
Editorial: