Publicacions

Autor: 
Tolchinsky, L
Any: 
2 011
Lloc: 
U. Ruiz Bikandi (Ed.), Lengua Castellana y Literatura. Complementos de formación disciplinar (pp.23–38)
Editorial: 
Barcelona: Graó
Autor: 
Lluís Cifuentes Comamala i Ricardo Córdoba de la Llave
Any: 
2 011
Lloc: 
Madrid
Editorial: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Autor: 
ed. crítica d’Enric Querol i Josep Solervicens
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Autor: 
edició de Xavier Luna-Batlle i pròleg d'Àngels Massip
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Oliver Vera, C.; Martínez Celdrán, E.
Any: 
2 011
Lloc: 
Cultures urbaines et faits transculturels (pp. 277 - 292). Publications des Universités de Rouen et du Havre
Editorial: 
Autor: 
Ed. Lluís Payrató i Josep Cots.
Any: 
2 011
Lloc: 
Berlín
Editorial: 
De Gruyter Mouton
Autor: 
Martínez Celdrán, E.
Any: 
2 011
Lloc: 
El estudio de la prosodia en España en el siglo XXI: perspectivas y ámbitos, Anejos de la Revista 'Quaderns de Filologia' (pp. 125 - 140). Universitat de València
Editorial: 
Autor: 
F. Xavier Vila i Moreno (ed.)
Any: 
2 011
Editorial: 
Institut d’Estudis Catalans. Xarxa CRUSCAT
Autor: 
Emili Boix-Fuster i Rosa Maria Torrens (eds.)
Any: 
2 011
Lloc: 
Lleida
Editorial: 
Pagès editors
Autor: 
Acura de Jordi Mir i Joan Solà
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Proa