Publicacions

Autor: 
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez Torres (coord.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Graó
Autor: 
F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Martin Kuhlwilm, Cedric Boeckx
Any: 
2 019
Lloc: 
Scientific Reports 9, Article number: 8463
Autor: 
Cedric Boeckx
Any: 
2 019
Editorial: 
Cambridge University Press
Autor: 
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona, Editorial Octaedro
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Àngels Massip-Bonet
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Francesc Tous Prieto
Any: 
2 018
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Lluís Payrató
Any: 
2 018
Lloc: 
Madrid
Editorial: 
Editorial Síntesis
Autor: 
Lola Badia, Joan Santanach, Albert Soler (eds.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona - Palma
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona - Edicions de la Universitat de les Illes Balears