Publicacions

Autor: 
Albert Bastardas i Boada, Emili Boix-Fuster, Rosa M. Torrens Guerrini (coords.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona, Editorial Octaedro
Autor: 
Neus Nogué Serrano
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Autor: 
Àngels Massip-Bonet
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Francesc Tous Prieto
Any: 
2 018
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Lluís Payrató
Any: 
2 018
Lloc: 
Madrid
Editorial: 
Editorial Síntesis
Autor: 
Lola Badia, Joan Santanach, Albert Soler (eds.)
Any: 
2 018
Lloc: 
Barcelona - Palma
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona - Edicions de la Universitat de les Illes Balears
Autor: 
Gil-Vallejo, L.; I. Castellón; M. Coll-Florit
Any: 
2 018
Lloc: 
Signos. 51 - 98
Editorial: 
Autor: 
Fernández Planas, Ana Ma.; Dorta, Josefa; Muñiz, C.; Roseano, P., Elvira-García, W.; Cerdà Massó, R.
Any: 
2 017
Lloc: 
Anadiss: Revista de Analiza Discursulu. pp-61-77
Autor: 
Joan Santanach
Any: 
2 017
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Autor: 
Antònia Carré i Lluís Cifuentes
Any: 
2 017
Lloc: 
Londres
Editorial: 
Queen Mary, University of London