Esteu aquí

Publicacions

Autor: 
Roseano, P.; Fernández Planas, A.M.; Elvira-García, W.; Cerdà Massó, R. & Martínez Celdrán, E.
Any: 
2 016
Lloc: 
Estudios de Fonética Experimental 25, pp. 11-38
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Salamó, Maria, Inmaculada Rodríguez, Maite López-Sánchez, Anna Puig, Simone Balocco, Mariona Taulé
Any: 
2 016
Lloc: 
ReVisión, 9 (1): 37-53
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
ISSN: 1989-1199

Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en los diferentes grados, se ha puesto de manifiesto la necesidad de utilizar diversos mecanismos que permitan tratar la diversidad en el aula, evaluando automáticamente y proporcionando una retroalimentación rápida tanto al alumnado como al profesorado sobre la evolución de los alumnos en una asignatura.

Autor: 
Badia, Lola; Santanach, Joan; Soler, Albert
Any: 
2 016
Lloc: 
Londres
Editorial: 
Tamesis
Pàgines: 
386
ISBN: 
9781855663015

Llull va ser un intel·lectual atípic perquè va tenir un accés anòmal al saber i perquè va organitzar la producció i la difusió dels seu escrits d'una manera poc convencional i molt innovadora. En un moment en què les obres sàvies i la cultura universitària es transmetien exclusivament en llatí, Llull va escriure una part substancial de la seva producció teològica i científica en català, i al mateix temps va promoure la traducció d'aquestes obres en altres llengües romàniques. I això no treu que un nombre considerable de títols vagi ser escrita directament en llatí o feta traduir per ell mateix del català al llatí. Aquest llibre mostra per què les seves obres en llatí o en català no es poden llegir com si haguessin estat escrites per separat. Més informació.

Autor: 
Rosso, Paolo, Roberto Paredes, Mariona Taulé, Martí, M. Antònia
Any: 
2 016
Lloc: 
Procesamiento del Lenguaje Natural, Vol. 57: 143-146

SomEMBED es un proyecto coordinado en el que participan el centro de investigación Pattern Recognition and Human Language Technology (PRHLT) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el grupo de investigación Centre de Llenguatge i Computació (CLiC) de la Universitat de Barcelona. Se trata de un proyecto del programa de I+D (TIN2015-71147) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Paolo Rosso coordina el proyecto SomEMBED y lidera el subproyecto SomEMBED-APP y Mariona Taulé lidera el subproyecto SomEMBED-SLang.

 

Autor: 
Wendy Elvira García
Any: 
2 016
Lloc: 
N. Baulenas and B. Montmany (coord.), Dossier del XXV encuentro práctico de profesores de ELE. Barcelona: pp. 41-47
Editorial: 
Difusión Publishing Company and International House
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Taulé, Mariona, Aina Peris, Horacio Rodríguez
Any: 
2 016
Lloc: 
Language Resources and Evaluation, Vol. 50(3): 549-584
Editorial: 
Springer-Verlag, Netherlands
Col·lecció: 
ISBN: 
DOI: 10.1007/s10579-015-9334-3

This article presents the Spanish Iarg-AnCora corpus (400 k-words, 13,883 sentences) annotated with the implicit arguments of deverbal nominalizations (18,397 occurrences). We describe the methodology used to create it, focusing on the annotation scheme and criteria adopted. The corpus was manually annotated and an interannotator agreement test was conducted (81 % observed agreement) in order to ensure the reliability of the final resource. The annotation of implicit arguments results in an important gain in argument and thematic role coverage (128 % on average).

Autor: 
Wendy Elvira García
Any: 
2 016
Lloc: 
Ana Ma. Fernández-Planas (ed.). 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística. Barcelona: Laboratori de Fonètica. pp. 353-361
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
978-84-608-9830-6

Este trabajo es una presentación mediante un breve estado de la cuestión de esta técnica de espectrografía. El trabajo está dividido como sigue. En la siguiente sección, 2, se presenta la historia y se describe la técnica del espectrograma reasignado. La sección 3 se dedica a las posibilidades para el fonetista actual de realizar un espectrograma reasignado a partir de sus datos. La sección 4 trata las posibilidades de aplicación de la técnica al habla. Por último, en 5, se presentan las conclusiones.  

Autor: 
Daniel Casals i Neus Nogué (eds.)
Any: 
2 016
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Col·lecció: 
Bibliioteca Milà i Fontanals, 63
Pàgines: 
133
ISBN: 

El llibre Cent anys de Normes ortogràfiques és una contribució a la commemoració del primer centenari de les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans amb l’objectiu de fer-ne un cert balanç. Conté cinc treballs que s’apleguen en dos blocs. El primer s’orienta pròpiament a les Normes i aplega dos articles que analitzen la recepció i l’acollida que van tenir a les Illes Balears, a càrrec de Joan Melià, i la representació dels parlars catalans en l’ortografia establerta i l’anàlisi de diferents aspectes conflictius, a càrrec de Brauli Montoya. El segon bloc d’aquest volum conté tres contribucions que tenen un enfocament social: la relació de l’escriptor Salvador Espriu amb la normativa, de Víctor Martínez-Gil; l’ortografia com a instrument de poder, de Josep Murgades, i la visualització i difusió de les Normes a la premsa a partir del seu cinquantenari (1963), durant la dictadura franquista, a càrrec de Daniel Casals.​

Autor: 
Wendy Elvira García
Any: 
2 016
Lloc: 
A. Iglesias, A. Romero & A. Ensunza (eds.). Euskararen bariazioa etabariazioaren irakaskuntza II. Bilbao: pp. 4-15
Editorial: 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbitzua
Col·lecció: 
ISBN: 
978-84-9082-464-1
Autor: 
Ramon Llull
Any: 
2 016
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Editorial Barcino
Col·lecció: 
Barcino
Pàgines: 
626
ISBN: 
978-84-7226-806-7

Edició d'Albert Soler i Joan Santanach, amb una completa introducció interpretativa, el text regularitzat segons l'ortografia moderna, notes de suport a la lectura i glossari de mots.

Pàgines