Esteu aquí

Publicacions

Autor: 
Roseano, P.; Fernández Planas, A.M.; Elvira-García, W.; Cerdà Massó, R.; Martínez Celdrán, E.
Any: 
2 015
Lloc: 
Revista Española de Lingüística Aplicada 28:2, 511-554
ISBN: 
ISSN 0213-2028

La entonación de las preguntas parciales del catalán central sigue siendo un tema marginal en el marco de los estudios sobre dicha lengua. Este trabajo proporciona una descripción amplia de este tema, basada en un corpus experimental de 1.020 frases. Los datos que se muestran permiten demostrar que las preguntas parciales presentan una tipología de patrones más extensa que la que se ha descrito para las interrogativas totales.

Autor: 
Ricard Salvat
Any: 
2 015
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions Universitat de Barcelona
Col·lecció: 
Biblioteca Universitària
Pàgines: 
544
ISBN: 
978-84-475-3922-2

Ricard Salvat tenia vint-i-set anys quan va escriure la primera entrada del seu diari personal. Aleshores ja desplegava la seva activitat en múltiples fronts: el teatre, la novel·la, la docència i el periodisme. Dinàmic, inquiet, incansable, ambiciós, Salvat plasma en les pàgines d’aquest diari tota l’amplitud i la inten­sitat dels anys en què consolida la seva «aventura escènica» i es forja una personalitat brillant.

Autor: 
Roseano, P.; Fernández Planas, A.M.; Elvira-García, W.; Martínez Celdrán, E.
Any: 
2 015
Lloc: 
Dialectologia et Geolinguistica 23: 95–123
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
ISSN 0942-4040

The article focuses on some intonational features of three Romance languages spoken in northern Sardinia (Algherese Catalan, Logudorese Sardinian, and the Sardinian regional variety of Italian). 

Accés al text complet

Autor: 
Mascaró, I.; Roseano, P.
Any: 
2 015
Lloc: 
Randa 74: 139-153
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
ISSN 0210-5993
Autor: 
Ramon Xuriguera
Any: 
2 015
Lloc: 
Lleida
Editorial: 
Punctum
Col·lecció: 
«El Vuit-cents» 11
Pàgines: 
210
ISBN: 
978-84-943779-5-2

Una publicació del Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents (GELIV) del nostre Departament.

Autor: 
Gil-Vallejo, L., I. Castellón, M. Coll-Florit, J. Turmo
Any: 
2 015
Lloc: 
Linguamática, 7:1, p. 41-452
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
ISSN: 1647-0818

En este trabajo nos centramos en la adquisición de clasificaciones verbales automáticas para el español. Para ello realizamos una serie de experimentos con 20 sentidos verbales del corpus Sensem. Empleamos diferentes tipos de atributos que abarcan información lingüística diversa y un método de clustering jerárquico aglomerativo para generar varias clasificaciones. Comparamos cada una de estas clasificaciones automáticas con un gold standard creado semi-automáticamente teniendo en cuenta construcciones lingüísticas propuestas desde la lingüística teórica.

Autor: 
Àngels Massip i Alberts Bastardas (eds.)
Any: 
2 015
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Universitat de Barcelona. Publicacions i Edicions
Col·lecció: 
Biblioteca Universitària
Pàgines: 
372
ISBN: 
978-84-475-3818-8

El triangle llengua-comunicació-societat emmarca els fenòmens més característics del pla sociohumà i, per avançar en el coneixement del seu funcionament, cal desafiar les aproximacions tradicionals i les més formalitzadores a favor d’enfocaments complèxics, transdisciplinaris i qualitatius integrats. Més informació

Autor: 
Jordi Fortuny i Bernat Corominas-Murtra (editors)
Any: 
2 015
Pàgines: 
165

L’objectiu general d’aquest volum és reunir treballs d’investigadors provinents de diversos camps, com la lingüística experimental, la intel·ligència artificial, la gramàtica categorial, la lingüística teòrica i l’estudi de les llengües de signes, per tal de proporcionar una investigació teòrica completa i actualitzada de la presència d’ambigüitat en les llengües naturals. Més informació.

Jordi Fortuny

Autor: 
Theofanopoulou, Constantina, Pedro Tiago Martins, Javier Ramirez, Elizabeth Zhang, Gonzalo Castillo, Edward Shi, Saleh Alamri, Anna Martinez Alvarez, and Evelina Leivada
Any: 
2 015
Lloc: 
Llengua, Societat i Comunicació 13: 4-11
Editorial: 
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Xavier Laborda Gil
Any: 
2 015
Lloc: 
Estudios de Lingüística del Español, Nº. 36, pàg. 383-409
ISBN: 
ISSN-e 1139-8736

El artículo describe e interpreta la preferencia de la lingüística axiomática por una de las diversas corrientes de la filosofía del lenguaje del siglo XX, la filosofía analítica del lenguaje ideal. El artículo estudia las principales contribuciones de los últimos cincuenta años de la filosofía del lenguaje. Son las compilaciones editadas por K. A. Fodor y J. J. Katz (The Structure of Language. Readings in the Philosophy of Language, 1964), J. R. Searle (The philosophy of language, 1971) y G. Grewendorf y G. Meggle (Linguistik und Philosophie, 1974).

Pàgines