Publicacions

Autor: 
Lola Badia (dir.)
Any: 
2 014
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i Ajuntament de Barcelona
Autor: 
Anna M. Villalonga
Any: 
2 014
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Llibres del Delicte
Autor: 
Rubén Fernández Asensio
Any: 
2 014
Lloc: 
Language Problems & Language Planning
Editorial: 
Autor: 
M. C. Junyent; P. Comellas; M. Cortès-Colomé; M. Barrieras; E. Monrós; M. Fidalgo
Any: 
2 014
Lloc: 
Barcelona: Horsori
Editorial: 
Autor: 
M.A. Martí & M.Taulé (coord.)
Any: 
2 014
Autor: 
Lola Badia (dir.)
Any: 
2 013
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana, Editorial Barcino i Ajuntament de Barcelona
Autor: 
Josep Quer, Joana Rosselló
Any: 
2 013
Lloc: 
V. Camacho-Taboada, A.L. Jiménez-Fernández, MartínGonzález & Mariano Reyes-Tejedor (eds.) Information Structure and Agreement, pp. 337-370
Editorial: 
Amsterdam: John Benjamins
Autor: 
Josep Solervicens
Any: 
2 013
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Punctum
Autor: 
Hernández-Fernández, A.; Diéguez-Vide, F.
Any: 
2 013
Lloc: 
Anuario de Psicología
Editorial: 
Autor: 
Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret (editors)
Any: 
2 013
Lloc: 
Alacant
Editorial: 
IIFV