Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas (DIVaL)

Investigador principal: 
Maria-Rosa Lloret
Codi de Referència: 
FFI2013-46987-C3-1-P

Ricard Herrero (U Catòlica de València), Jesús Jiménez (U València). Col·laboradora: Paula Cruselles (U València).

Any d'inici: 
dimecres, 1 gener, 2014
Any de finalització: 
dissabte, 31 desembre, 2016

DIVaL es el projecte en què actualment treballa el Grups d'Estudi de la variació Dialectal (GEVaD). Forma part d’un projecte coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Té per objectiu estudiar un conjunt de fenòmens fònics segmentals, morfofonològics i de morfologia flexiva basant-se en les varietats dialectals del català, amb extensió comparativa a altres llengües tipològicament afins.