Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV: el manual de Joanot Valero

Autor: 
Lluís Cifuentes i Comamala - Ricardo Córdoba de la Llave
Any: 
2 011
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
332
Col·lecció: 
Anejos del Anuario de Estudios Medievales, 70
Editorial: 
CSIC
ISBN: 
978-84-00-09384-6

Edició i estudi d'un tractat de tintoreria valencià del segle XV elaborat per un tintorer aragonès, molt probablement a la ciutat de València, entre 1497 i 1501, per al seu propi ús. Està escrit en català i, en part, en un aragonès ja molt castellanitzat; el lèxic i les expressions que conté sovint són absents dels diccionaris històrics existents. Es tracta d’un exemple excepcional de l’anomenada Fachliteratur (literatura tècnica dels oficis), cada dia més estudiada des de diferents disciplines, des de la història de la ciència i de la tècnica a la història de les traduccions i la lexicografia històrica. En la seva matèria, fins ara només se’n conservaven a Itàlia i per tant és un testimoni únic i de gran importància en el marc ibèric i català medievals i del primer Renaixement.

Més informació

Web de Publicaciones del CSIC

Etiquetes: