Grup de Recerca de la UB en sociolingüística i pragmàtica (2014 SGR 359)