Projectes de recerca

Investigador principal: 
Lola Badia Pàmies
Any d'inici: 
2019
Any de finalització: 
2021
Investigador principal: 
Anna Alberni
Any d'inici: 
2018
Any de finalització: 
2023
Investigador principal: 
Glòria Vàzquez
Any d'inici: 
2018
Any de finalització: 
2021
Investigador principal: 
Albert Bastardas i Boada
Any d'inici: 
2017
Any de finalització: 
2017
Investigador principal: 
Maria-Rosa Lloret (IP1), Clàudia Pons-Moll (IP2)
Any d'inici: 
2017
Any de finalització: 
2020
Investigador principal: 
Joan Perera i Liliana Tolchinsky
Any d'inici: 
2016
Any de finalització: 
2018
Investigador principal: 
Lourdes Romera Barrios
Any d'inici: 
2016
Any de finalització: 
2019
Investigador principal: 
Albert Bastardas i Boada
Any d'inici: 
2016
Any de finalització: 
2019
Investigador principal: 
Lola Badia Pàmies
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2018
Investigador principal: 
Glòria Bordons
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Vanessa Bretxa i Llorenç Comajoan
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2017
Investigador principal: 
Lluís Payrató
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2017
Investigador principal: 
Anna Alberni Jordà
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2017
Investigador principal: 
Carles Méndez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Albert Soler Llopart
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Glòria Bordons
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Maria Pilar Perea
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2018
Investigador principal: 
Liliana Tolchinsky
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2014
Investigador principal: 
Maite López Sánchez
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Liliana Tolchinsky Brenman
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Wolfram Hinzen
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Francesc Xavier Vila
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Àngels Massip i Bonet
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Emili Boix Fuster
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Josep M. Domingo Clua
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Mariona Taulé Delor
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2013
Investigador principal: 
Francesc Xavier Vila Moreno
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Núria Alturo Monné
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Josep Solervicens
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2014
Investigador principal: 
Josefina Carrera Sabaté
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2013
Investigador principal: 
Mariona Taulé Delor
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2012
Any d'inici: 
2011
Any de finalització: 
2013
Any d'inici: 
2011
Any de finalització: 
2014
Investigador principal: 
Cedric Boeckx
Any d'inici: 
2011
Any de finalització: 
2013
Investigador principal: 
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici: 
2011
Any de finalització: 
2011
Investigador principal: 
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici: 
2011
Any de finalització: 
2011
Investigador principal: 
Cedric Boeckx
Any d'inici: 
2010
Any de finalització: 
2014
Investigador principal: 
Eugenio Martínez Celdrán
Any d'inici: 
2010
Any de finalització: 
2012
Investigador principal: 
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici: 
2010
Any de finalització: 
2012