Esteu aquí

Sortides professionals

 

Tecnologies del llenguatge

Planificació lingüística

Documentació i descripció de llengües

Traducció

Serveis editorials

Ensenyament

Recerca

Participació en equips interdisciplinars en els àmbits següents:

  • Patologies del llenguatge
  • Adquisició i aprenentatge de llengües
  • Comunicació oral i escrita en dominis especialitzats
  • Llenguatge publicitari
  • Turisme
  • Interculturalitat i plurilingüisme