Publicacions

Autor: 
Marina Massaguer Comes, Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Autor: 
B. Külebi, A. Öktem, A. Peiró-Lilja, S. Pascual, M. Farrús
Any: 
2 020
Lloc: 
Proceedings of Interspeech, Shanghai, China
Editorial: 
Autor: 
A. Peiró-Lilja, M. Farrús
Any: 
2 020
Lloc: 
Proceedings of Interspeech, Shanghai, China
Editorial: 
Autor: 
C. Lai, M. Farrús, J. D. Moore
Any: 
2 020
Lloc: 
Speech Communication, 121:44–57
Editorial: 
Autor: 
Mireia Farrús
Any: 
2 020
Lloc: 
M. Muñoz, E. Oliveras, eds. Fitxes docents per treballar la Sostenibilitat Social, Econòmica i Mediambiental, p. 25–27. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Catalonia
Editorial: 
Autor: 
G. Cámbara, M. Farrús, J. Luque
Any: 
2 020
Lloc: 
Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2020), pages 7564–7568, Barcelona, Catalonia
Editorial: 
Autor: 
Eleonora Guzzi, M. Antònia Martí, Montserrat Nofre, Mariona Taulé
Any: 
2 019
Lloc: 
CLiC-Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona Institute for Complex Systems (UBICS), Working Paper 1, MISMIS-Language project (PGC2018-096212-B-C33)
Editorial: 
Autor: 
Josep Murgades
Any: 
2 019
Lloc: 
Santa Coloma de Queralt
Editorial: 
Obrador Edèndum
Autor: 
Albert Bastardas-Boada
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Lluís Payrató and Ignasi Clemente
Any: 
2 019
Lloc: 
Berlin
Editorial: 
De Gruyter Mouton