Publicacions

Autor: 
Anna Fernàndez-Clot (ed.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Palma
Editorial: 
Patronat Ramon Llull
Autor: 
Jordi Fortuny Andreu
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Editorial UOC
Autor: 
Eleonora Guzzi, M. Antònia Martí, Montserrat Nofre, Mariona Taulé
Any: 
2 019
Lloc: 
CLiC-Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona Institute for Complex Systems (UBICS), Working Paper 1, MISMIS-Language project (PGC2018-096212-B-C33)
Editorial: 
Autor: 
Josep Murgades
Any: 
2 019
Lloc: 
Santa Coloma de Queralt
Editorial: 
Obrador Edèndum
Autor: 
Albert Bastardas-Boada
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Enciclopèdia Catalana - Editorial Barcino - Ajuntament de Barcelona
Autor: 
Àngels Massip-Bonet; Gemma Bel-Enguix; Albert Bastardas-Boada (eds.)
Any: 
2 019
Editorial: 
Springer International Publishing
Autor: 
Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Jesús Bach-Marquès, Leia Jiménez Torres (coord.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Graó
Autor: 
F. Xavier Vila i Emili Boix-Fuster (eds.)
Any: 
2 019
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona
Autor: 
Martin Kuhlwilm, Cedric Boeckx
Any: 
2 019
Lloc: 
Scientific Reports 9, Article number: 8463