Postgrau

El màster possibilita l’accés a una formació avançada que dóna pas a una especialització acadèmica i professional o a la iniciació en tasques de recerca.

Segons els objectius formatius, un màster oficial pot tenir dos tipus d’orientacions, que donen lloc a les modalitats següents:

  • Professionals: estan orientats a la capacitació per a la pràctica professional.
  • De recerca: estan orientats a la iniciació en recerca i és el pas previ d’accés al doctorat.

Els màsters són la nova via d’accés al doctorat, que té la finalitat d’oferir una formació avançada en les tècniques de recerca.

[Organització i estructura dels màsters universitaris] [Els màsters de la UB: oferta formativa]