La professora Carme Junyent participa als Diàlegs Humanístics de la UPF

"La vida i la mort de les llengües; diversitat lingüística per al benestar del planeta", amb Carme Junyent i Josep Maria Castellà

Data: 
19/02/2019
Lloc: 

Auditori del campus de la Ciutadella, UPF

“La vida i la mort de les llengües; diversitat lingüística per al benestar del planeta”, a càrrec de Josep Maria Castellà, professor titular de Lingüística a la UPF, i de Carme Junyent, professora titular de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona

La globalització comporta l’expansió de les llengües més parlades i la desaparició de desenes de llengües cada any. La previsió és que a finals del segle XXI la diversitat lingüística s’hagi reduït dràsticament, en un moviment similar al de la pèrdua de la biodiversitat. La mort de les llengües comporta sovint la desaparició de les cultures de les quals són vehicle i, a més, un sofriment social en el grup humà que veu com s’extingeix la seva identitat. Per això es planteja la necessitat d’una llengua mundial que permeti la intercomprensió entre tots els habitants del planeta sense provocar la substitució de les llengües minoritzades. Es tracta de promoure un respecte per la glotodiversitat i una política lingüística mundial en què les llengües no siguin només vehicles d’un imperi i víctimes de la llei del mercat. En el cas del nostre país, la supervivència del català forma part també d’aquest procés mundial de respecte o de destrucció de la diversitat.

Dia: 19 de febrer del 2019

Hora: de 19.00 a 20.00 hores