Lluís Cifuentes i Comamala

Professor Agregat Serra Húnter
93 402 09 65
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.15
Hores de Visita: 

Q1 Horari a convenir per correu electrònic: lluiscifuentes@ub.edu

Q2 Dm. 9:30 - 10:30 i Horari a convenir per correu electrònic: lluiscifuentes@ub.edu

 

Publicacions

Centres de Recerca

Grups de Recerca

Projectes de Recerca