Neus Nogué Serrano

Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 30
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.07
Hores de Visita: 

Q1 Dm 12.30-13.30 h  i 16.30-17.30 h

Q2 Dm 12-13 h

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca