Convocat el Premi Carme Serrallonga a la Qualitat Lingüística

D’una banda, es premia els estudiants que demostrin haver observat i valorat la qualitat en l’ús de la llengua catalana en algun organisme, entitat o establiment i que argumentin la seva competència lingüística com a exemple digne de ser seguit per altres entitats. De l’altra banda, es premia l’organisme, entitat o establiment que, sense estar-hi obligat per llei, faciliti al màxim els intercanvis de comunicació i de coneixement entre els ciutadans.

Més informació

Qui va ser Carme Serrallonga