I Taller de Ressenya (sigues crític!)

Curs virtual d'iniciació a càrrec de la prof. Anna M. Villalonga. En el marc de l'espai web Llibresperllegir.cat i adreçat a qualsevol persona interessada en la confecció de ressenyes crítiques, siguin de novel·les, relats, poemes, articles o qualsevol altre tipus de text. El taller constarà d’un material teòric imprescindible per a l’aprenentatge, però té la pretensió de proposar per damunt de tot l’activitat pràctica de l’estudiant. La idea és facilitar les eines per tal que, després de les sis sessions, l’estudiant hagi adquirit les nocions necessàries per a la redacció d’una ressenya, és a dir, per saber exposar críticament tot allò que hagi extret de la lectura atenta del text. Informació i inscripcions.