Les indústries de la llengua a Catalunya: més de 250 empreses, més de 1500 llocs de treball directes

A Catalunya, el sector de les indústries de la llengua concentra més de 250 empreses, ocupa més de 1.500 llocs de treball directes i factura més de 150 milions d'euros anuals. Aquestes empreses desenvolupen activitats com la traducció i interpretació, la localització, la semàntica, la tecnologia de la veu, el doblatge i la subtitulació, els continguts i l'ensenyament d'idiomes. Es tracta d'un sector que a Europa mou al voltant de 8.700 milions d'euros.

Amb la voluntat d'agrupar aquestes empreses s'ha constituït l'Associació Catalana Clúster de les Indústries de la Llengua. L'associació ajuda les empreses a definir projectes d'interès (investigació i desenvolupament de nous productes i accions de mercat entre alguns dels seus membres), a participar en actuacions i projectes conjunts (estudis de mercat, activitats de formació especialitzada, etc.) i a tenir visibilitat tant internacional com nacional per tal de "potenciar la indústria de la llengua mitjançant el desenvolupament d’accions que millorin la competitivitat de les empreses, així com afavorir el desenvolupament de productes i serveis innovadors, i la seva internacionalització a través de projectes nacionals i internacionals".