Esteu aquí

Publicacions

Autor: 
A cura de Pere Farrés
Any: 
2 006
Lloc: 
Palma de Mallorca
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Col·lecció: 
Biblioteca Marian Aguiló ; 42
Pàgines: 
219
ISBN: 
8484158098

Autor: 
A cura de Joan Santanach i Suñol
Any: 
2 005
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions Abadía Montserrat, S.A.
Pàgines: 
312
ISBN: 
8484156494

El professor Joan Santanach ha publicat l'edició crítica de la Doctrina pueril , setè volum de la sèrie “Nova Edició de les Obres de Ramon Llull”. Es tracta d'un text escrit entre els anys 1274 i 1276 i concebut com un instrument per tal de donar cultura i doctrina a aquelles persones —infants, però també adults— que no tenien accés a una formació intel·lectual i a les quals, abans de res, calia donar unes nocions mínimes sobre la doctrina cristiana i sobre alguns aspectes que podríem qualificar de cultura general.

Autor: 
Josep Besa Camprubí
Any: 
2 005
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Col·lecció: 
Textos i Estudis de Cultura Catalana
Pàgines: 
296
ISBN: 
978-84-8415-689-5

Aquest llibre explora el territori de les relacions de sentit entre el títol i el text, i ho fa per mitjà de l'anàlisi de les tipologies de relacions entre el títol i el text existents a la bibliografia (anàlisi que revela que cap d'aquestes tipologies és del tot satisfactòria) i de l'establiment d'una nova tipologia que categoritza els efectes terminals i globals del títol en el text. Aquesta categorització s'il·lustra en un corpus de poemes catalans contemporanis.

Autor: 
Maria Rosa Lloret, Clàudia Pons (ed.)
Any: 
2 005
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Promociones y publicaciones universitarias
Col·lecció: 
ISBN: 
Autor: 
Llorenç Pérez Martínez
Any: 
2 005
Lloc: 
Palma de Mallorca
Editorial: 
UIB
Pàgines: 
269
ISBN: 
978-84-475-2779-3

Autor: 
Editat pels professors Jesús Jiménez i Maria Rosa Lloret
Any: 
2 005
Lloc: 
Bellaterra
Editorial: 
Servei de publicacions- UAB
Col·lecció: 
Catalan Journal of linguistics
ISBN: 
169 5- 6885
Autor: 
Lluís Payrató i Francesc Xavier Vila
Any: 
2 004
Lloc: 
Sabadell
Editorial: 
Fundació Caixa de Sabadell
Col·lecció: 
Aula de ciència i cultura ; 15
Pàgines: 
183
ISBN: 
8495166518

El català és la llengua pròpia de Catalunya, i n’és llengua oficial segons l’Estatut d’Autonomia. El castellà també n’és llengua oficial, com a la resta de l’Estat espanyol, i l’aranès és oficial a la Vall d’Aran. Però altres llengües conviuen —o malviuen— actualment en el territori del Principat. Així, el caló hi perviu en cercles molt reduïts i, en l’altre extrem, la influència de l’anglès sembla cada cop més aclaparadora, en detriment de llengües romàniques com el francès i l’italià.

Autor: 
Eulàlia Duran
Any: 
2 004
Lloc: 
València
Editorial: 
Tres i Quatre
Pàgines: 
789
ISBN: 
978-84-7502-694-7

Aquest volum, publicat arran de la jubilació de la professora Eulàlia Duran, aplega 27 treballs dispersos de l’autora, des d’estudis clàssics sobre les Germanies i la figura del seu líder messiànic, l’Encobert, fins a articles més recents sobre Ausiàs March, la prosa historiogràfica o l’imaginari polític i visions de síntesi de la cultura renaixentista a l’àmbit català.

Autor: 
Josep Solervicens
Any: 
2 004
Lloc: 
València
Editorial: 
Tres i Quatre
Col·lecció: 
Biblioteca d’estudis i investigacions/44
Pàgines: 
269
ISBN: 
8475026966, 8475023983

El professor Josep Solervicens, que ha coordinat l’edició de l’Obra completa de Miquel Batllori (publicada en 19 volums de 1993 a 2003), sistematitza i descriu les 2000 publicacions batllorianes i elabora un índex onomàstic i una bibliografia essencial sobre Batllori, que han de facilitar l’accés a la desbordant producció d’un dels grans historiadors de la cultura europea.

Autor: 
Diversos
Any: 
2 003
Lloc: 
Barcelona
Editorial: 
Universitat de Barcelona
Pàgines: 
1245
ISBN: 
ISSN: 2013-9500 (edició electrònica); 0211-8572 (edició impresa).

Pàgines