Secció de Literatura Catalana

Professora ICREA i associada d'universitat
93 403 56 27
Professor titular d'universitat
93 403 56 26
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor titular d'universitat
93 403 56 18
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor agregat
93 403 56 28
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor titular d'universitat
93 403 56 23