Secció de Literatura Catalana

Professora ICREA i Associada d'universitat
93 403 56 27
Catedràtica d'universitat - Professora emèrita
93 403 56 29
Professor Titular d'universitat emèrit
93 403 56 26
Professor Titular d'universitat
93 403 56 18
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Agregat
93 403 56 23
Anna Fernàndez-Clot
Investigadora postdoctoral (FBG) - Professora Associada
93 402 09 65
Maria Moreno
Professora Lectora Serra Húnter
93 403 56 18
Catedràtic d'universitat - Professor emèrit
93 403 56 25
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor Agregat
93 403 56 28
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'universitat
93 403 56 23