Grau

Els estudis de Filologia Catalana tenen com a objectiu la formació de professionals de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes. Estimular la curiositat i l’interès personals per les diverses manifestacions de la llengua és una condició ineludible de l’aprenentatge: els textos literaris, els noms de les coses, les variacions dialectals, la pronunciació dels sons, els sentits dels mots, les estructures sintàctiques, les figures retòriques, la història de la llengua i de la cultura, la capacitat expressiva dels mots o l’evolució històrica de la llengua.

Els estudis de Lingüística General està adreçat a estudiants amb una àmplia curiositat intel·lectual, interessats pel llenguatge i la comunicació, per les llengües i la seva estructura. L'objectiu primordial és formar professionals sensibles i amb una sòlida formació en les diverses facetes que integren el llenguatge humà.En ser el llenguatge únic per la seva dimensió biològica, psicològica, social, cultural, tecnològica, etc., l'objectiu esdevé forçosament interdisciplinari. Així mateix, i atès que el llenguatge existeix en forma de llengües particulars, el grau proporciona un bon coneixement de llengües específiques. Els graduats en Lingüística adquireixen una formació extraordinàriament flexible que, per si sola, ja dóna accés a un ampli ventall de possibilitats d'inserció laboral.