Estudis de Filologia Catalana

La filologia, tal com l’entenen els Estudis de Filologia Catalana de la UB, forneix als estudiants uns instruments intel·lectuals valuosos, que són un benefici indubtable per al seu desenvolupament personal i professional: el domini del llenguatge i del pensament abstracte, la pràctica en la percepció intuïtiva, la capacitat de comprensió i d’expressió oral i escrita, i uns coneixements culturals amplis. Aquests instruments s’estan fent progressivament rars en la nostra societat i són, per tant, un avantatge segur en el món laboral.

T'oferim la possibilitat d'estudiar Filologia Catalana com a grau complet, o Filologia Catalana en combinació amb altres llengües i literatures modernes, o amb Lingüística General.

 

| Grau de Filologia Catalana |
| Estudiar Filologia Catalana en combinació amb altres llengües i literatures modernes |
| Estudiar Filologia Catalana en combinació amb Lingüística General |