Directori organitzatiu

Secció de Lingüística Catalana

Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 20
Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 30
Professor Agregat d'Universitat
93 403 56 33
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 15
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Secretària del Departament
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 20
Professor Agregat d'Universitat
93 403 56 22
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 32
Professora Associada d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 21
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 19
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 17
Cap d'Estudis de Filologia
Catedràtica d'Universitat
93 403 56 14
Investigadora María Zambrano
93 403 56 16
Professor Associat d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 33
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 22
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 16
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 33

Secció de Lingüística General

Coordinadora de la Secció de Lingüística General
Professora Titular d'Universitat
934034698
Professora Titular d'Universitat
934034695
Professor Titular d'Universitat
934034693
Faustino DIéguez
Professor Titular d'Universitat
934034695
Coordinadora del màster Ciència Cognitiva i Llenguatge
Professora lectora Serra Húnter
934035650
Investigadora postdoctoral Ramón y Cajal
934035657
Professora Titular d'Universitat
934034697
Catedràtica d'Universitat, Professora Emèrita
934035671
Catedràtic d'Universitat, Professor Emèrit
934035650
Professora Titular d'Universitat
934035673
Professora Agregada d'Universitat
934034697
Professora Titular d'Universitat
934034698
Lectorat de l'Institut Etxepare
934035673
Directora del Departament
Professora Agregada d'Universitat
934035671

Secció de Literatura Catalana

Professora ICREA i Associada d'universitat
93 403 56 27
Catedràtica d'universitat - Professora emèrita
93 403 56 29
Professor Titular d'universitat emèrit
93 403 56 26
Professor Titular d'universitat
93 403 56 18
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Agregat
93 403 56 23
Investigadora postdoctoral (FBG) - Professora Associada
93 402 09 65
Catedràtic d'universitat - Professor emèrit
93 403 56 25
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor Agregat
93 403 56 28
Investigador postdoctoral (FBG)
93 403 56 29
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'universitat
93 403 56 23