Postgrau (Estudis de Lingüística General)

El màster possibilita l’accés a una formació avançada que dóna pas a una especialització acadèmica i professional o a la iniciació en tasques de recerca.

Segons els objectius formatius, un màster oficial pot tenir dos tipus d’orientacions, que donen lloc a les modalitats següents:

  1. Professionals: estan orientats a la capacitació per a la pràctica professional.
  2. De recerca: estan orientats a la iniciació en recerca i és el pas previ d’accés al doctorat.

Els màsters són la nova via d’accés al doctorat, que té la finalitat d’oferir una formació avançada en les tècniques de recerca.

 

[Organització i estructura dels màsters universitaris] [Els màsters de la UB: oferta formativa]
[MÀSTERS] [DOCTORAT]

Màsters

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge (Contacte: ccil@ub.edu)

 

 

 

< Tornar


Doctorat

El tercer cicle té la finalitat de la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca i que condueix a l’obtenció del títol de doctorat. Qui vulgui obtenir el títol de doctorat ha de complementar la formació adquirida mitjançant un màster (o diversos) i l’elaboració d’una tesi doctoral. El programa de doctorat determina quin és el màster que dóna accés a l’elaboració de la tesi, la durada de la qual depèn del temps necessari per dur-la a terme.

Informació general i requisits d'accés

 

 

 

 

< Tornar