Estudis de Lingüística General

El grau de Lingüística està adreçat a estudiants amb una àmplia curiositat intel·lectual, interessats pel llenguatge i la comunicació, per les llengües i la seva estructura.

L'objectiu primordial és formar professionals sensibles i amb una sòlida formació en les diverses facetes que integren el llenguatge humà.

En ser el llenguatge únic per la seva dimensió biològica, psicològica, social, cultural, tecnològica, etc., l'objectiu esdevé forçosament interdisciplinari. Així mateix, i atès que el llenguatge existeix en forma de llengües particulars, el grau proporciona un bon coneixement de llengües específiques.

Els graduats en Lingüística adquireixen una formació extraordinàriament flexible que, per si sola, ja dóna accés a un ampli ventall de possibilitats d'inserció laboral.

 

 [Plans docents, horaris i examens]  [Preguntes freqüents sobre els estudis de grau]
[GRAU DE LINGÜÍSTICA]