Projectes de recerca

Investigador principal
Víctor Martínez-Gil (UAB, IP1) / Jordi Marrugat (UB, IP2)
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Lluís Cifuentes (UB) i Carmel Ferragud (UV)
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Clàudia Pons-Moll (IP1) / Maria-Rosa Lloret (IP2)
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Albert Soler
Any d'inici
Investigador principal
Mariona Taulé
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Simone Sari
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Lola Badia Pàmies
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Anna Alberni
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Maria-Rosa Lloret (IP1), Clàudia Pons-Moll (IP2)
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Albert Bastardas i Boada
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Liliana Tolchinsky Brenman
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Joan Perera i Liliana Tolchinsky
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Maite López Sánchez
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Wolfram Hinzen
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Eugenio Martínez Celdrán
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Josefina Carrera Sabaté
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Albert Bastardas i Boada
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Liliana Tolchinsky
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Lourdes Romera Barrios
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Cedric Boeckx
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Cedric Boeckx
Any d'inici
Any de finalització
Any d'inici
Any de finalització
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
M. Antònia Martí Antonín
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Anna Alberni Jordà
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Jordi Fortuny Andreu
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Glòria Bordons
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Carles Méndez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Glòria Bordons
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Francesc Xavier Vila
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Albert Soler Llopart
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Emili Boix Fuster
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Josep Solervicens i Cesc Esteve
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Josep M. Domingo Clua
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Lola Badia Pàmies
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Núria Alturo Monné
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Àngels Massip i Bonet
Any d'inici
Investigador principal
Vanessa Bretxa i Llorenç Comajoan
Any d'inici
Any de finalització
Investigador principal
Francesc Xavier Vila Moreno
Any d'inici
Any de finalització