Pla d’acció tutorial (PAT) , Filologia Catalana

Descripció

El Departament de Filologia Catalana ofereix un servei de tutories que està a disposició dels estudiants al llarg de tots els estudis, especialment de grau però també de postgrau i màster. Aquest servei té l’objectiu d’orientar-los i ajudar-los a resoldre els dubtes que se’ls plantegen durant la seva formació.

 

Objectius

1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a integrar-se en el món universitari.

2. Incentivar el seu interès per la llengua i la literatura catalanes, i per la cultura en general.

3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.

4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.

5. Orientar-los, al final dels estudis, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

 

Organització

1r curs: Tutoria 2.0 i sessió col·lectiva de presentació

El PAT comença amb la creació d'un grup tancat de Facebook al qual es convida als alumnes a afegir-se; el grup es comparteix entre professors i estudiants. Un cop iniciades les classes, es fa una sessió inicial col·lectiva adreçada als estudiants de primer curs del grau de Filologia Catalana. Aquesta sessió té els objectius següents:

1. Donar la benvinguda als estudiants.

2. Informar-los del funcionament del Departament.

3. Orientar-los i aconsellar-los sobre la manera d’encarar els estudis.

4. Donar a conèixer els mitjans d’informació i comunicació que el Departament posa a la seva disposició: web, Facebook i Twitter. I més concretament, animar-los a subscriure’s al Butlletí, que els permetrà rebre d’una manera regular informació sobre notícies, activitats i publicacions relacionades amb el Departament i els seus membres.

5. Presentar tant l’equip de direcció com les persones que es fan càrrec de les tutories: Glòria Casals (literatura catalana) i Neus Nogué (lingüística catalana).

 

1r curs – 4t curs

A partir d’aquesta sessió inicial, els estudiants poden adreçar-se a les tutores sempre que vulguin rebre assessorament o hagin de resoldre algun problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s’hi en contacte a través del correu electrònic o per telèfon.

 

4t curs

Als estudiants de quart  se’ls ofereix una sessió informativa sobre màsters, postgraus i programes de doctorat que ofereix el Departament i altres opcions acadèmiques posteriors al grau.

 

Màsters, postgraus i doctorat

Els màsters, postgraus i programes de doctorat que ofereix el Departament, tenen serveis específics de tutories individuals.

 

Distribució de les tutories

 

1r

2n

3r

4t

Màsters i postgraus

Doctorat

Tutoria 2.0. Sessió col·lectiva de presentació

 

 

 

 

 

 

Tutories individuals

 

 

 

Tutories individuals

                                    Tutories individuals

 

 

 

 

 

Sessió col·lectiva d’orientació acadèmica i laboral