Llegat Bonner

Un dels reptes més importants que plantegen els estudis lul·lians moderns és el control de l'enorme volum d'informació sobre Ramon Llull i la seva obra (original o atribuïda) que s'ha generat al llarg de 700 anys d'una ininterrompuda tradició lul·lística en els més diversos països del món.
El material que el professor Anthony Bonner (Nova York, 1928) ha reunit sobre Ramon Llull i el lul.lisme representa un esforç ingent, desplegat al llarg de més de vint-i-cinc anys de treball, per controlar tota la informació relativa a obres, manuscrits, bibliografia, temes, catàlegs i autoreferències lul·lians.
El 8 de març del 2001, i en presència de les més altes autoritats acadèmiques, el professor Anthony Bonner va oficialitzar la donació dels seus arxius sobre Ramon Llull i el lul·lisme a la Universitat de Barcelona. Era la culminació d’una llarga col·laboració del professor Bonner amb la UB, que el 1995 l’havia investit doctor honoris causa.
El llegat Bonner és bàsicament una eina de treball i està compost d'un arxiu, d'una col.lecció bibliogràfica i d'un fons de microfilms. Des de febrer de 2002, els fons del Llegat Bonner són consultables en xarxa mitjançant la Base de Dades Ramon Llull però també estan adisposició d’aquells investigadors que vulguin consultar-los personalment al Centre de Documentació Ramon Llull.