Presentació de la tasca DETOXIS a IberLEF 2021

Dimarts 21 de setembre s'ha presentat la tasca DETOXIS (DEtection of TOXicity in comments In Spanish) dins d'IberLEF 2021, un taller que s'ha celebrat en línia, coincidint amb el congrés de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural-SEPLN 2021.

L'objectiu de la tasca DETOXIS és la detecció de toxicitat en els comentaris publicats en resposta a articles relacionats amb la immigració apareguts en diversos mitjans digitals, i es divideix en dues subtasques de classificació: detecció de toxicitat i detección del grau de toxicitat. Hi han participat diferents equips i a la presentació hi participen els quatre equips amb millors resultats.

Enllaç a la tasca DETOXIS

Enllaç a IberLEF 2021

Enllaç a SEPLN 2021